Skåpskiss

3D mockup of a cabinet I built in birch. I built the final product true to the rendering. 

3D-skiss av skåp inför Medborgarskolans snickerikurs.