CF3-klämma

CF3-klämma för publikation i tidskrift. På uppdrag av Göteborgs universitet.