Molekyl

Omslagsbild till publikation för Göteborgs Universitet.