Low poly animation

Utkast av en rolig animation där jag lärt mig mycket nytt. En hel del jobb kvar med att justera timing med mera.