∂-Helix

Illustrationer till doktorsavhandling i kemi vid Göteborgs Universitet.